Skip to content Skip to footer

Prizadevamo si, da bi v našem delovnem okolju zagotovili etične in kakovostne standarde, v podporo poklicu ustnega higienika in sodobnemu zobozdravstvu ter v dobro naših pacientov.

Individualna avtonomija in spoštovanje

Pacientom naj bodo podane vse pomembne informacije, ki mu pomagajo pri samostojni odločitvi za zdravljenje

Zaupnost

S pacienti želimo graditi na zaupanju in empatiji. Po zakonu ter moralnih vrednotah.

Družbeno zaupanje

S svojimi dejanji in vedenjem želimo ohranjati zaupanje pacientov in družbe kot splošne javnosti.

Delati v dobro pacienta in ne škoditi

Svoj poklic si prizadevamo opravljati strokovno, v dobro pacientovega zdravja in delati na način, ki zmanjšuje škodo.

Pravičnost in poštenost

Truditi se za ohranjanje za vse strokovno enakovrednih storitev in za cenovno dostopnost.

Verodostojnost

Ostati želimo verodostojni, tako do pacientov kot tudi znotraj nas samih. Cenimo znanje in ohranjamo strokovnost pri izbiri storitev ustne higiene in dolžnost pacienta seznaniti s koristmi in drugimi možnimi izidi zdravljenja.

Članstvo v združenju: 

  • omogoča dostop do mreženja z drugimi člani in izmenjavo izkušenj in znanj,
  • omogoča dostop do mreženja s strokovnjaki, kar lahko pripomore k boljšim kariernim priložnostim in deljenju znanja,
  • zagotavlja ekskluzivne ugodnosti, kot so popusti na izobraževanja, konference in strokovna literatura,
  • zagotavlja pomoč združenja pri pridobivanju strokovnih informacij, kot so izobraževanja, webinarji in svetovalne storitve, informacije Evropskega združenja, informacije o dogajanju na področju ustne higiene v EU,
  • omogoča možnost aktivnega sodelovanja pri projektih združenja.