Logo_SZUH_Katarina Zver Belovič

No Comments

Logotip Slovenskega Združenja ustnih higienikov_Katarina Zver Belovič

“Razmišljanje o viziji, vrednotah in ciljih Združenja SZUH je pripeljalo do ideje o želenem sporočilu logotipa, njegovi uporabi in ciljni skupini. Pomagala sem si tudi z analizo in izražanju identitete tujih logotipov združenj ustnih higienikov in s tem dobila vpogled v ustaljene oblikovne elemente.
Skicirala sem različne ideje, ki so zajemale simbole, pisave in barvne sheme. S tem sem želel zajeti bistvo Združenja SZUH na vizualni način. Osredotočila sem se na izpopolnjevanje podrobnosti, oblikovanje in uravnoteženje linij elementov, uporabo barvnih odtenkov,…
Dokončno različico logotipa, sem predstavila predstavnikom in članom Združenja SZUH za končno potrditev. In tako je; na kratko, nastal prepoznavni znak Slovenskega Združenja ustnih Higienikov.”
Katarina Zver Belovič

Leave a Reply

Your email address will not be published.