ETIKA & VREDNOTE

Prizadevamo si, da bi v našem delovnem okolju zagotovili etične in kakovostne standarde, v podporo poklicu ustnega higienika in sodobnemu zobozdravstvu ter v dobro naših pacientov.

INDIVIDUALNA AVTONOMIJA IN SPOŠTOVANJE

Pacientom naj bodo podane vse pomembne informacije, ki mu pomagajo pri samostojni odločitvi za zdravljenje

ZAUPNOST

Z našimi pacienti želimo graditi na zaupanju in empatiji. Po zakonu ter moralnih vrednotah.

DRUŽBENO ZAUPANJE

S svojimi dejanji in vedenjem, želimo ohranjati zaupanje pacientov in družbe, kot splošne javnosti.

DELATI V DOBRO PACIENTA IN NE ŠKODITI

Svoj poklic si prizadevamo opravljati strokovno, v dobro pacientovega zdravja in delati na način, ki zmanjšuje škodo.

PRAVIČNOST IN POŠTENOST

Truditi se za ohranjanje za vse strokovno enakovrednih storitev in za cenovno dostopnost.

VERODOSTOJNOST

Ostati želimo verodostojni, tako do naših pacientov, kot tudi znotraj nas samih. Cenimo naše znanje in ohranjamo strokovnost pri izbiri storitev ustne higiene in dolžnost pacienta seznaniti s koristmi in drugimi možnimi izidi zdravljenja.