O združenju

Slovensko združenje ustnih higienikov

Slovensko združenje ustnih higienikov je bilo ustanovljeno leta 2018 v Ljubljani, na pobudo ustnih higienikov in Visoke šole za ustno higieno SKALDENS.

Vizija Združenja SZUH

Slovensko združenje ustnih higienikov zastopa visoko stopnjo strokovno naravnane prakse, gospodarske in socialne interese svojih članov in se zavzema za vseživljenjsko  izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje v poklicu ustnega higienika.

Katarina Zver Belovič

Ustno zdravje je ključni pokazatelj splošnega zdravja, dobrega počutja in kakovosti življenja!   

(www.who.int)

 

RAZVOJ LOGOTIPA ZDRUŽENJA SZUH

“Razmišljanje o viziji, vrednotah in ciljih Združenja SZUH je pripeljalo do ideje o želenem sporočilu logotipa, njegovi uporabi in ciljni skupini. Pomagala sem si tudi z analizo in izražanju identitete tujih logotipov združenj ustnih higienikov in s tem dobila vpogled v ustaljene oblikovne elemente.

Skicirala sem različne ideje, ki so zajemale simbole, pisave in barvne sheme. S tem sem želel zajeti bistvo Združenja SZUH na vizualni način. Osredotočila sem se na izpopolnjevanje podrobnosti, oblikovanje in uravnoteženje linij elementov, uporabo barvnih odtenkov,…

Dokončno različico logotipa, sem predstavila predstavnikom in članom Združenja SZUH za končno potrditev. In tako je; na kratko, nastal prepoznavni znak Slovenskega Združenja ustnih Higienikov.”

Avtor logotipa: Katarina Zver Belovič