Skip to content Skip to footer
1. Uvod

Zavedamo se, kako pomembna je varnost osebnih podatkov posameznikov, zato smo zavezani k varovanju vaše zasebnosti.

Osebne podatke obdelujemo z namenom, da priskrbimo najboljšo uporabniško izkušnjo v povezavi z našimi storitvami, prav tako pa zagotavljamo najvišjo stopnjo skrbnosti na področju varnosti in diskretnosti pri shranjevanju ter obdelavi vaših osebnih podatkov.

Namen Politike zasebnosti je, da vas obvestimo o varovanju zasebnosti ter o možnostih, ki so na voljo pri načinu zbiranja in uporabe podatkov na spletu.

2. Obdelava osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov, ki jo izvaja upravljavec osebnih podatkov ZDRUŽENJE SZUH, Trg komandanta Staneta 8, Ljubljana, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavec), je skladna z veljavno nacionalno in evropsko zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Ta politika velja za uporabnike naših spletnih strani.

Izključno odgovornost za verodostojnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij imate uporabniki sami. Posredovane osebne podatke bomo obdelovali v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

3. Pravna podlaga

Upravljavec obdeluje vaše osebne podatke le, če ima za to zakonsko ali drugo pravno podlago. Osebne podatke zbiramo in obdelujemo na podlagi soglasja, pogodbe, zakonitega interesa ali veljavne zakonodaje.

4. Namen in uporaba podatkov

Osebne podatke zbiramo v skladu z namenom, za katerega ste nam jih posredovali in jih uporabljamo izključno za namen, zaradi katerega ste nam podatke posredovali. Posredovanih osebnih podatkov ne bomo uporabili za drug namen.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na zgoraj predstavljenih pravnih podlagah, nam posredujete prostovoljno. V primeru, da se odločite, da nam osebnih podatkov ne želite posredovati, vas opozarjamo, da obstaja možnost, da vam določenih storitev ne bomo mogli nuditi.

5. Zbiranje in obdelava podatkov

Vaše osebne podatke zbiramo le, če je to nujno potrebno. Spletno mesto www.szuh.si lahko obiščete tudi brez podajanja osebnih informacij.

S prijavo za članstvo se strinjate, da o vas zbiramo osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi. Osebni podatki, ki jih zbiramo so ime, priimek, elektronski naslov, telefon, datum in kraj diplomiranja, številka strokovnega izpita, naslov diplomskega dela, ime in podatki ordinacije, kjer delate.

V primeru kontaktnega obrazca se zbirajo ime in priimek, telefon in naslov elektronske pošte.

Na strani so lahko nameščeni spletni piškotki. Z uporabo piškotkov se strinjate, da se jih uporabi za namene analize poti uporabnika na spletni strani: od kod je uporabnik prispel na spletno mesto (vir prometa), za spremljanje zadrževanja na spletni strani, katere spletne strani je obiskoval, katere vsebine je prenesel oziroma si jih ogledal in za spremljanje ter prilagajanje oglaševanja.

Upravljavec bo razen zgoraj navedenih podatkov izključno za potrebe dokazovanja osebne privolitve lahko zbiral podatek o naslovu spletne strani, na kateri je bila dana privolitev, ter IP naslov posameznika, ko je dal privolitev in čas privolitve ipd. Za namene spremljanja odjav in omejitev obdelave bo zbiral datum odjave oziroma omejitve obdelave ter elektronska sporočila, s katerimi smo bili obveščeni o odjavi, spremembi podatkov ipd.

6. Shranjevanje podatkov

Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi na novice, hranimo tako dolgo, dokler ne bomo prejeli zahteve za odjavo, ki samodejno pomeni preklic privolitve. Po prejemu zahteve za odjavo ne bomo več uporabljali zbranih osebnih podatkov za pošiljanje elektronskih novic oziroma vabil na dogodke. Po odjavi oziroma preklicu privolitve ali po poteku pogodbenega razmerja bodo podatki lahko ostali shranjeni v zbirki upravljavca še pet let.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem.
Podatke, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se hrani do preklica. Vse druge osebne podatke v okviru pogodbenega sodelovanja hranimo v skladu s trenutno veljavno zakonodajo in v okviru zastaralnih rokov.

7. Posredovanje osebnih podatkov

Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam, razen izbranim pogodbenim partnerjem, katere prav tako zavezuje Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov in jih ne bomo javno razkrili, razen v primerih izrecnega soglasja ali pogodbe.

8. Vaše pravice

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavno zakonodajo imate pravico do preklica privolitve, pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do popravka netočnih podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do pozabe oz. izbrisa vseh podatkov, pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu ter pravico do prenosljivosti podatkov.

Pravico imate, da na lastno zahtevo in brezplačno prejmete informacije o tem, katere vaše osebne podatke smo shranili. Nadalje imate pravico zahtevati popravke, izbris ali prepoved uporabe nepravilnih podatkov. V določenih okoliščinah utegne biti izbris podatkov v nasprotju z zakonskimi predpisi, še posebej, če so podatki namenjeni za računovodske in knjigovodske namene.

Katero koli pravico lahko kadarkoli pisno uveljavljate. Pri tem navedite svoje ime, priimek ter elektronski naslov. Zahtevo lahko pošljete po pošti na naslov upravljavca ali na elektronski naslov info@szuh.si.

Pritožbo nadzornemu organu sporočite na veljavni kontakt informacijskega pooblaščenca. Preklic privolitve lahko pošljete tudi na kontakt s katerega ste prejeli naše sporočilo, oziroma s klikom na ponujeno povezavo.

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z navedenimi osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od vas lahko zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

9. Končne določbe

Če s temi pogoji obdelave osebnih podatkov določena področja niso urejena, se namesto njih uporablja veljavna zakonodaja.

Ta izjava o zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da je seznanjen in soglaša s spremembami in dopolnitvami.

ZDRUŽENJE SZUH, Trg komandanta Staneta 8, Ljubljana, 1000 Ljubljana

Ljubljana, 9. maj 2024

Članstvo v združenju: 

  • omogoča dostop do mreženja z drugimi člani in izmenjavo izkušenj in znanj,
  • omogoča dostop do mreženja s strokovnjaki, kar lahko pripomore k boljšim kariernim priložnostim in deljenju znanja,
  • zagotavlja ekskluzivne ugodnosti, kot so popusti na izobraževanja, konference in strokovna literatura,
  • zagotavlja pomoč združenja pri pridobivanju strokovnih informacij, kot so izobraževanja, webinarji in svetovalne storitve, informacije Evropskega združenja, informacije o dogajanju na področju ustne higiene v EU,
  • omogoča možnost aktivnega sodelovanja pri projektih združenja.