PRIPRAVNIŠTVO

(v sodelovanju z VSŠ Skaldens in Zdravniško Zbornico Slovenije; s strani Ministrstva za zdravje čakamo odgovor glede dopolnitve ureditve pripravništva za ustne higienike.

Do FEBRUARJA 2021  – pripravništvo ustnih higienikov v praksi:

ČAS TRAJANJA:

 • 6 mesecev

 

KJE OPRAVLJAM PRIPRAVNIŠTVO:           

 

 • v zdravstvenih zavodih,

 • pri zasebnih zdravstvenih delavcih,

 • v drugih zavodih, ki opravljajo zdravstveno dejavnost in izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje pripravništva.

 

POGOJI ZA MENTORSTVO:

 

 • enaka ali višja stopnjo izobrazbe kot pripravnik, opravljen strokovni izpit,

 • najmanj 5 let delovnih izkušenj v dejavnosti, za katero se izpopolnjuje pripravnik:

  • ustni higienik s strokovnim izpitom in 5 leti delovnih izkušenj,

  • zobozdravnik z opravljenim strokovnim izpitom in 5 leti delovnih izkušenj,

  • specialist katerekoli zobozdravstvene smeri.

 

KAKO PRAVNO UREDIM ČAS ZAPOSLITVE, KOT PRIPRAVNIK:

 

 • delodajalec mora pripravniku pred začetkom pripravništva določiti mentorja, predložiti program pripravništva in

  program strokovnega izpita,

 • delovno razmerje se sklene ali s pogodbo o rednem delovnem razmerju, sklenjeno za določen čas 6 mesecev za opravljanje

  pripravništva ali s pogodbo o sodelovanju (ustni higieniki, ki imajo svoj sp. ali d.o.o.),

 • s pogodbo so določene dolžnosti, pravice in obveznosti pripravnika, mentorja in delodajalca

 • pripravništvo se opravlja pod vodstvom in nadzorom mentorja, odgovornim za izvedbo programa pripravništva,

 • praktično znanje pripravnika se sproti preizkuša pri delodajalcu,

 • pripravništvo se zaključi s preizkusom praktičnega znanja, ki je pogoj za pristop k strokovnemu izpitu,

 • osnovna plača pripravnika se določi na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), vse ostalo se pripravnik dogovori  z delodajalcem oziroma pogodbenikom.

 

STROKOVNI IZPIT:          

 

 • MZ vodi seznam pravnih virov in strokovne literature, na sedežu in na spletni strani MZ, kot pomoč za pripravo na strokovni izpit.

 • strokovni izpit se opravi po končanem pripravništvu,

 • na MZ se pravočasno pošlje izpolnjene obrazce (delodajalec ali pripravnik):

  • izpolnjen list o pripravništvu

  • prijava na strokovni izpit

  • potrdilo o plačilu – stroški strokovnega izpita

 • strokovne vsebine poklicnega področja se opravlja na šoli:

  • pripravnik prinese na strokovni izpit administracijo o opravljenih nalogah (70 primerov),

  • s strani izpraševalca prejme vsaj 3 ustna izpitna vprašanja za predmet »strokovne vsebina poklicnega področja«,

  • potrdilo z vpisanimi vprašanji in izpitno oceno ter podpisom izpraševalca, odnese s seboj na MZ.

 • strokovne vsebine ustnega strokovnega izpita na MZ:

  • prva pomoč – organizacija in dajanje pomoči v rednih in izrednih razmerah

  • socialna medicina

  • osnove pravne ureditve s področja zdravstvene dejavnosti ter zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja

  • osnove kakovosti in varnosti o zdravstvu
 • s tem pridobi diplomirani ustni higienik pravico do zaposlitve, kot ustni higienik in lahko samostojno opravljanja svoje delo

 • pripravnik, ki ni opravil strokovnega izpita, ne more opravljati svojega poklica.

 

ZASEBNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST:

 

 • lahko jo opravlja diplomirani ustni higienik s strokovnim izpitom in s tremi leti delovnih izkušenj ter

 • pri Ministrstvu za zdravje pridobi ustrezno dovoljenje kot fizična ali pravna oseba, ob izpolnitvi vseh pogojev MZ.