Prosim za dostop do vsebin za študente na spletišču SLOVENSKEGA ZDRUŽENJA USTNIH HIGIENIKOV.

Prosimo, izpolnite spodnja polja.

  Želim prejemati elektronsko pošto Združenja SZUH
  Splošna uredba EU o varstvu podatkov v členih 13 in 14 in predlog ZVOP-2 v 14. členu zahtevata, da so informacije, ki jih je treba dati posameznikom o obdelavi osebnih podatkov, pripravljene v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki ter v jasnem in preprostem jeziku.

  Osebne podatke in dokumentacijo, na podlagi katere bodo zbrani osebni podatki, Združenje SZUH uporablja in hrani za namene obveščanja, izobraževanja, oglaševanja na spletni strani Združenja SZUH, svetovanja in za nemoten potek dela združenja SZUH ter obdeluje osebne podatke članov na način in v obsegu in v skladu z določili Zvop, Pravilnika in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in uporabljali.

  Po izpolnitvi namena obdelave podatkov Združenje SZUH osebne podatke izbriše oziroma uniči v skladu z zakonskimi določili, razen podatkov, ki se hranijo trajno oziroma so del arhivskega gradiva.

  Za obdelavo osebnih podatkov izven zakonsko opredeljenih potreb, Združenje SZUH potrebuje vašo privolitev, zato vas vljudno prosimo, da preberete Privolitev za obdelavo osebnih podatkov in nam dovolite predlagano obdelavo osebnih podatkov kot članov tako, da ob posameznem namenu obkljukate trditev.

  Zavezujemo se, da bomo spoštovali vašo voljo, osebne podatke pa obdelovali zgolj v okviru danih privolitev. Privolitve lahko kadarkoli prekličete s pisno zahtevo, poslano na naslov Združenja SZUH v Ljubljani.
  dajem svojo privolitev:
  da Združenje SZUH skupinske fotografije ali skupinske avdio video posnetke v publikacijah, na svojih spletnih straneh in profilih za namene obveščanja javnosti o dogodkih in delu Združenja SZUH
  da Združenje SZUH na svojih spletnih straneh in profilih ter v publikacijah objavi imena in priimke ter dosežene uspehe na področju zdravstva in te podatke posreduje medijem in javnim občilom
  da želite sodelovati pri snemanju različnih izobraževalnih ali promocijskih oddaj, ki jih bo občasno izvajalo Združenje SZUH ali jih za namene Združenja SZUH izvajajo radijske in TV hiše v nekomercialne namene
  da posredujemo v skladu z veljavno zakonodajo vaše osebne podatke za potrebe udeležbe na dogodkih, izobraževanjih in drugih prireditvah
  da zaradi lažje komunikacije, informacije od Združenje SZUH, prejemam na elektronski naslov ali na telefonske številke, ki sem jih Združenju SZUH posredoval ob včlanitvi oz. ob spremembi le teh