Make an appointment

To make an appointment please fill out and submit this form or call us at (800) 123-45678. A representative will get in touch with you within one business day to schedule your appointment.

     Izpolni, priloži overjeno kopijo diplome in strokovnega izpita in odkljukaj:

  Želim prejemati elektronsko pošto Združenja SZUH
  Želim, da so na spletni strani Združenja SZUH, pod rubriko »Ustni higienik v moji bližini« objavljeni moji podatki in fotografija:
     Priloži svojo fotografijo za objavo:

  Splošna uredba EU o varstvu podatkov v členih 13 in 14 in predlog ZVOP-2 v 14. členu zahtevata, da so informacije, ki jih je treba dati posameznikom o obdelavi osebnih podatkov, pripravljene v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki ter v jasnem in preprostem jeziku.

  Osebne podatke in dokumentacijo, na podlagi katere bodo zbrani osebni podatki, Združenje SZUH uporablja in hrani za namene obveščanja, izobraževanja, oglaševanja na spletni strani Združenja SZUH, svetovanja in za nemoten potek dela združenja SZUH ter obdeluje osebne podatke članov na način in v obsegu in v skladu z določili Zvop, Pravilnika in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in uporabljali.

  Po izpolnitvi namena obdelave podatkov Združenje SZUH osebne podatke izbriše oziroma uniči v skladu z zakonskimi določili, razen podatkov, ki se hranijo trajno oziroma so del arhivskega gradiva.

  Za obdelavo osebnih podatkov izven zakonsko opredeljenih potreb, Združenje SZUH potrebuje vašo privolitev, zato vas vljudno prosimo, da preberete Privolitev za obdelavo osebnih podatkov in nam dovolite predlagano obdelavo osebnih podatkov kot članov tako, da ob posameznem namenu obkljukate trditev.

  Zavezujemo se, da bomo spoštovali vašo voljo, osebne podatke pa obdelovali zgolj v okviru danih privolitev. Privolitve lahko kadarkoli prekličete s pisno zahtevo, poslano na naslov Združenja SZUH v Ljubljani.
  dajem svojo privolitev:
  da Združenje SZUH skupinske fotografije ali skupinske avdio video posnetke v publikacijah, na svojih spletnih straneh in profilih za namene obveščanja javnosti o dogodkih in delu Združenja SZUH
  da Združenje SZUH na svojih spletnih straneh in profilih ter v publikacijah objavi imena in priimke ter dosežene uspehe na področju zdravstva in te podatke posreduje medijem in javnim občilom
  da želite sodelovati pri snemanju različnih izobraževalnih ali promocijskih oddaj, ki jih bo občasno izvajalo Združenje SZUH ali jih za namene Združenja SZUH izvajajo radijske in TV hiše v nekomercialne namene
  da posredujemo v skladu z veljavno zakonodajo vaše osebne podatke za potrebe udeležbe na dogodkih, izobraževanjih in drugih prireditvah
  da zaradi lažje komunikacije, informacije od Združenje SZUH, prejemam na elektronski naslov ali na telefonske številke, ki sem jih Združenju SZUH posredoval ob včlanitvi oz. ob spremembi le teh

  Plačilo članarine:
  Članarino plača oseba, ki se želi včlaniti v Združenje SZUH in velja le za plačnika, za tekoče leto.
  Višina članarine za leto 2019 je 70€. Soglašam z višino sprejete članarine.
  Izjavljam, da sem seznanjen s temeljnimi akti Združenja SZUH in kot polnopravni član pristopam v članstvo. Zavezujem se, da bom pravila Združenja SZUH spoštoval in upošteval.

  Plačilni nalog izpolnite na način:

  - IBAN plačnika: številko vašega TRR
  - Namen / rok plačila: Članarina 2022 - IME PRIIMEK
  - Referenca prejemnika: 2022
  - Koda namena: OTHR
  - BIC banke prejemnika: HDELSI22
  - IBAN prejemnika: SI56 6100 0002 0612 459
  - Ime in naslov: Združenje SZUH, Trg Komandanta Staneta 8, Ljubljana