Zgodovina Združenja SZUH & namen

Slovensko združenje ustnih higienikov je bilo ustanovljeno leta 2018 v Ljubljani, na pobudo ustnih higienikov in Višje strokovne šole za ustno higieno, SKALDENS.

Potrebe po okrepitvi preventivnega zobozdravstva v RS so spodbudile nastanek prve višje strokovne šole za ustne higienike.

Ustanavljanje šole je trajalo 3 leta z veliko potrpežljivosti in vloženega truda akad. prof. dr. Uroša Skaleriča , dr. dent. med. in njegovih strokovnih sodelavcev.

Kronologija uvajanja profila ustnega higienika v RS:

  • 12.2000 – soglasje k pobudi za uvedbo ustnega higienika s strani Zdravstvenega sveta RS
  • 2.2001 – soglasje k pobudi ministra za zdravje prof. dr. Dušana Kebra
  • 7.2001 – potrditev izobraževalnega programa za ustnega higienika na strokovnem svetu za poklicno in strokovno izobraževanje RS
  • 9.2001 – ustanovitev Višje strokovne šole za ustne higienike, akt o ustanovitvi in vpis v sodni register
  • 2.2002 – potrditev 24 predavateljev na Višji strokovni šoli za ustne higienike
  • 1.2003 – odločba Ministrstva za šolstvo, znanost in šport o vpisu v razvid izvajalcev višješolskega programa Ustni higienik
  • 10. 2003 – začetek šolanja prve generacije 18 študentov
  • 12. 2006 – podelitev diplom prvim 10 ustnim higieničarkam v RS

Ustni higienik predstavlja skupaj s specialisti zobozdravstvene dejavnosti, z zobozdravnikom in zobozdravniško asistentko nepogrešljivi člen preventivne zobozdravstvene dejavnosti in v veliki meri prispeva k izboljšanju oralnega zdravja pri vseh skupinah prebivalstva.

Zobozdravstvena dejavnost ustnega higienika zajema izvajanje svetovanja, vzgojo in motivacijo o ustni higieni, izvajanje preventivnih dejavnosti za različne starostne skupine ter ranljive skupine prebivalstva, diagnostične in kurativne terapevtske postopke ustne higiene, prispeva k zmanjševanju zobne gnilobe med otroci in mladino ter odraslim prebivalstvom in zmanjševanju parodontalne bolezni ter z njo povezanimi nekaterimi sistemskimi boleznimi. Osnova preprečevanja obeh bolezni je ustrezno odstranjevanje zobnih oblog na osebni in profesionalni ravni.

V vseh razvitih deželah sveta, ustni higieniki že desetletja predstavljajo nepogrešljivi člen preventivne zobozdravstvene dejavnosti in v veliki meri prispevajo k izboljšanju oralnega zdravja pri vseh skupinah prebivalstva. Tudi v Sloveniji sledimo tej poti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGODOVINA / ČASOVNICA

x

Naslov

x

Naslov

2018

Ustanovitev Združenja SZUH

Na pobudo ustnih higienikov in Višje strokovne šole za ustno higieno - SKALDENS, se ustanovi Slovensko združenje ustnih higienikov.

2006

Prva podelitev diplom - SKALDENS

Podelitev diplom prvim 10 ustnim higienikom.

2003

SKALDENS, višja strokovna šola za ustno higieno

odločba MIZŠ - vpis v razvid